کمیته‌های گزینش ششمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم زنان هرات آغاز به کار کرد

کمیته‌های گزینش ششمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم زنان هرات آغاز به کار کرد

Posted by Shahr Bano Nori | June 23, 2020 | News

مفتخریم تا اعلام نمائیم که دیروز یکشنبه اول سرطان (تیر) اعضای کمیته‌های گزینش ششمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم زنان هرات در دو بخش فیلم‌های کوتاه و انیمیشن و فیلم‌های مستند در خانه فیلم رویا تشکیل جلسه داد تا لیست نهایی فیلم‌های منتخب را اعلام نمایند. اعضای کمیته‌های گزینش ششمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم زنان هرات:
(بخش فیلم‌های کوتاه و انیمیشن) آقای عارف بهرام، خانم عاقله رضائی، و آقای مسعود اسلامی.
(بخش فیلم‌های مستند) آقای علی کیان، خانم مریم کار، و آقای خادم حیدری

گفتی است که کمیته‌ی گزینش بخش فیلم‌های بلند نیز تا یک هفته دیگر تشکیل جلسه خواهند داد.

Add a comment

*Please complete all fields correctly

Related Blogs

Posted by shahr-bano | September 22, 2020
A very special 8 day-cinematography workshop as a part of the 6th Edition of Herat International Women’s Film Festival (HIWFF 2020) leading by Reza Didar DP and Cinematographer kicked off...
Posted by shahr-bano | June 24, 2020
The 6th Edition of Herat International Women’s Film Festival is announcing its 2020 Selection Committees charged with picking the few films from over 3500 films submitted from across the world...
Posted by shahr-bano | April 23, 2020
  The 6th Herat International Women’s Film Festival is still planning to hold its 2020 edition as planned this September, despite fears around the spread of the coronavirus pandemic, which...